Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Ik leg je in deze Privacy Policy graag even uit hoe ik je persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant van Ruud Poppe.

Ruud Poppe vindt het heel belangrijk dat jij weet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Deze Privacy Policy is dan ook van toepassing op de website en op de relatie tussen Ruud Poppe en jou, als (potentiële) klant.

Over Ruud Poppe

RUUD POPPE
Polderstraat 22
9100 Sint-Niklaas
BTW: BE0635.478.276

Ruud Poppe is de  verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Polderstraat 22, 9100 Sint-Niklaas
 • Per e-mail: info@ruudpoppe.be
 • Per telefoon (enkel op werkdagen tussen 10 en 17u): +32494274946

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

Waarom bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zodat Ruud Poppe haar dienstverlening correct kan uitvoeren. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden bij Ruud Poppe.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van Ruud Poppe.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Omdat de wet dit zo voorschrijft, worden jouw facturatiegegevens  7 jaar bewaard.

Worden je gegevens gedeeld met derden?

Ruud Poppe zal jouw persoonsgegevens nooit met anderen delen in het kader van marketing of andere commerciële doeleinden.

Je persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld om onze activiteiten correct te kunnen uitvoeren. Ruud Poppe doet beroep op een boekhouder en gebruikt software die gegevens bewaren. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Ruud Poppe doet er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen. We doen alle redelijke inspanningen om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan.

Wat zijn jouw rechten?

Volgens de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming
 • recht op inzage en/of kopie-name
 • recht op aanpassing of rectificatie
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid
 • recht van bezwaar
 • recht op overdraagbaarheid

Je kan beroep doen op je rechten door contact op te nemen met Ruud Poppe (info@ruudpoppe.be). 
Binnen een termijn van 14 dagen zal Ruud Poppe jou hierover terug contacteren.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Mogelijkheid tot het indienen van jouw klacht

Heb je een klacht met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kan je altijd contact opnemen met Ruud Poppe.

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.
Je kan de autoriteit ook contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

Slotbepaling

Ruud Poppe behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen.
Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

Deze verklaring is van toepassing vanaf 02/02/2022

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil.